Kako postati reševalec

Spoznajte Gorsko reševalno službo

Logotip GRZS - Gorska reševalna zveza SlovenijeGorska reševalna služba – društvo Ljubljana je nevladna nestrankarska prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki se ukvarja z reševanjem v gorah in tesno sodeluje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS).

Gorska reševalna zveza Slovenije je organizirana kot zveza samostojnih, prostovoljnih, nepridobitnih gorskoreševalnih društev in planinskih društev z registrirano gorskoreševalno dejavnostjo (postaj), ki opravljajo humanitarne naloge javnega pomena: zaščito, reševanje in pomoč v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrečah, ko so ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi. Te naloge opravljajo temeljne enote GRZS – društva in postaje gorske reševalne službe (GRS). So samostojne in imajo zemljepisno določena območja delovanja. Izvajajo reševalne, preventivne in druge akcije ter dejavnosti, določene s pravili GRZS in s svojimi pravili.

Dejavnosti društva

Zaščita

Preventiva in zaščita pohodnikov v gorah.

Reševanje

Naša glavna dejavnost in glavni razlog zakaj obstajamo.

Pomoč

Nudimo pomoč tistim, ki omagajo ali se znajdejo v stiski.

Več informacij o tem kako nekdo lahko postane gorski reševalec.