V skladu z 11. členom statuta Gorske reševalne službe – društvo Ljubljana, vabimo člane in članice na OBČNI ZBOR, ki bo v sredo, 17. 04. 2024 ob 19:00 v prostorih društva v četrtni skupnosti Polje.
Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora (delovni predsednik in dva člana, verifikacijska komisija, zapisnikar in overovatelja zapisnika)
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročila
5. Razprava in potrditev poročil
6. Obravnava in potrditev delovnega in finančnega plana za leto 2024
7. Obravnava in glasovanje o predlogu točkovnika
8. Razrešitev vodje inštruktorjev
9. Izvolitev novega vodje inštruktorjev
10. Razno
Vljudno vabljeni!
Deli