GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Redni letni občni zbor 2013


V sredo, 20.3.2013 se je v prostorih četrtne skupnosti Polje odvijal redni letni občni zbor društva GRS Ljubljana. Poročila o preteklem delu so podali načelnik, vodje reševalnih skupin Ilirska bistrica, Postojna in Zasavje, ter vsi ostali nosilci funkcij. Predstavljen je bil tudi plan dela za leto 2013. 

Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi priznanja našim članom za njihov prispevek k delovanju GRS in sicer:

Bronasti znak so prejeli: Matjaž Ferjančič, Ljudmila Kropec, Franc Intihar, Jože Celestina, Zlatko Grželj, Darko Juhant, Albert Ličan, Matic Redelonghi.

Srebrni znak so prejeli: Fulvij Živec, Tomo Sbrizaj, Tomaž Žganjar, Tomaž Klinar 

Zlati znak so prejeli: Dušan Weber, Jože Repina, Iztok Štajer, Hinko Poročnik, Brane Žorž