GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Vaja v Zagorju

V plezališču (oz. drajtulišču) v Zagorju, ki se dviga nad reko Savo, bo imela GRS Ljubljana v torek 10.09.2019 od 16:00 vajo reševalne tehnike. Vaja bo potekala v območju plezališča, zato bodo nekatere smeri zasedene, obstajala pa bo tudi nevarnost padajočega kamenja. Zato prosimo obiskovalce plezališča, da ga obiščejo v kakšnem drugem terminu.